Stowarzyszenie "Nasza Olszanica" powstało jako wyraz sprzeciwu mieszkańców wobec decyzji władz samorządowych o ulokowaniu w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych dwóch stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego inwestycji: grzebowiska dla zwierząt i punktu zbiórki odpadów komunalnych.

Sytuacja wymusiła na nas nie tylko powołanie stowarzyszenia, ale przede wszystkim podjęcie licznych oraz intensywnych działań mających na celu doprowadzenie do zablokowania tych inwestycji. Poza zorganizowaniem spotkań i akcji informacyjnych dla mieszkańców Olszanicy, podpisaliśmy umowy z doświadczonymi kancelariami prawnymi, zamówiliśmy ekspertyzę ekologiczną dotyczącą terenów przeznaczonych pod degradację w wyniku planowanych inwestycji oraz nawiązaliśmy współpracę z firmą specjalizującą się w przygotowywaniu raportów oddziaływania na środowisko podobnych przedsięwzięć.


Wszystkie te działania pochłaniają nie tylko ogrom czasu, ale także wysokie wydatki finansowe, które pokrywa nieliczna garstka najbardziej zaangażowanych. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców naszej okolicy, ludzi życzliwie kibicujących naszym działaniom, zarówno obecnych jak i przyszłych członków stowarzyszenia o wsparcie naszych działań. Niezbędna jest dalsza pomoc prawna: jeżeli ktoś może jej udzielić prosimy o kontakt bezpośredni. Nie ukrywamy, że chodzi także o finansowe wspieranie naszych działań, które zaplanowane zostały jako długoterminowe i mają na celu nie tylko skuteczne zablokowanie budowy grzebowiska i wysypiska śmieci, ale przede wszystkim zabezpieczenie przyszłości tego terenu tak, aby już nigdy więcej nikt nie mógł pozbawić mieszkańców Krakowa ostatniego skrawka zieleni oddzielającej miasto od niekorzystnego oddziaływania uciążliwego sąsiedztwa (obwodnica autostradowa, baza paliw płynnych Orlen, lotnisko, fabryka Dragon).

Liczymy na szeroki odzew z Państwa strony w postaci czynnego członkostwa, pomocy prawnej, darowizn i wpłat celowych oraz poszukiwania sponsorów. Od efektywności tych działań będzie zależała skuteczność z jaką będzie można blokować niekorzystne inwestycje w naszej okolicy dziś i jutro.


Z poważaniem,

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia „Nasza Olszanica”
Copyright Nazwa.pl
Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2018