Zapraszamy wszystkich sympatyków, ludzi dla których ważne są sprawy naszego osiedla, naszej dzielnicy i całego Krakowa do wstępowania do Stowarzyszenia "Nasza Olszanica".

Czekamy na Państwa pomysły i sugestie dotyczące spraw bieżących oraz tych, których powinniśmy się podjąć w przyszłości. Deklarację członkowską oraz statut możecie Państwo pobrać w zakładce "Do pobrania".

Równocześnie informujemy, że składka członkowska za 2017 rok wynosi 5 PLN za miesiąc. Jest to kwota minimalna - członkowie mogą opłacać składki w większej wysokości. Same składki będą przyjmowane dopiero po dokonaniu wpisu na listę członków Stowarzyszenia "Nasza Olszanica", a to odbywa się na podstawie uchwały zarządu.

Liczymy na odzew z Państwa strony, bo od tego będzie także zależała skuteczność naszych działań.
Aktualności
Aktualności z roku 2016 są dostępne w zakładce Archiwum!

07.11.2017

Jak to się załatwia deweloperom tereny zielone, cenne przyrodniczo pod inwestycje ... A niby walczy się ze smogiem !!!!! A co gorsza - inwestycje deweloperskie powstają, bez żadnej koncepcji transportowej !!!! Nieuchronny, permanentny paraliż komunikacyjny jest blisko !!!!! (przykład: inwestycja firmy Atal w Chełmie przy ul. Podłużnej i Pylnej).

Zachęcamy do lektury !

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-majchrowski-oddal-miasto-deweloperom,12648833/16.08.2017

Nie tak dawno pisaliśmy o presji inwestycyjnej, o zabudowywaniu kolejnych zielonych terenów. https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/posts/1931728260443835

Na działkach pomiędzy ul. Powstania Styczniowego, Insurekcji Kościuszkowskiej, w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, na terenie, gdzie Urząd Miasta Krakowa  przygotowuje miejscowy plan zagospodarowania chroniący tereny cenne przyrodniczo,  gdzie według aktualnego studium, tereny te nie są budowlane -  w ostatnim czasie nastąpił wysyp wniosków o wydanie decyzji WZ.  

Co gorsza, planowane na tym terenie są inwestycje deweloperskie o charakterze usługowo-produkcyjnym !!!!! Może się okazać, że cały ten teren zielony, w korytarzu przewietrzania miasta, bez planu miejscowego zostanie zabudowany nie tylko budynkami mieszkalnymi , ale także przemysłowo-magazynowymi !!!!! 
Bo bez planu miejscowego, jest zasada kontynuacji funkcji zabudowy. 
Już w ub. roku sprawa śmieciowiska w Olszanicy, przy ul. Powstania Styczniowego, była próbą wrzucenia w ten teren zielony, takiej koszmarnej inwestycji. Tak aby ułatwić sąsiadom śmieciowiska realizacje inwestycji na zasadzie kontynuacji. Co gorsza nie znamy planów prywatnych, lokalnych deweloperów, którzy bez planu miejscowego mogą zrealizować inwestycje porównywalne lub nawet gorsze uciążliwością ze śmieciowiskiem ! 

Dlatego z jeszcze większą determinacją będziemy działać,  aby uniemożliwić zniszczenie ostatniego zielonego terenu, oddzielającego Olszanicę od niekorzystnego oddziaływania bazy paliw, fabryki Dragon oraz obwodnicy autostradowej i wprowadzenie usług i przemysłu do Olszanicy !!!!

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotycząca jednej takiej inwestycji przy ul. Powstania Styczniowego.  Z uzyskanych informacji, niestety została wydana na tą inwestycję decyzja pozwolenia na budowę :-( 

https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAc0hRalZqbkU3eU008.05.2017

 

UWAGA ! NIEKONTROLOWANE ZAGOSPODAROWANIE NASZEJ DZIELNICY !

 

W nawiązaniu do wydawania decyzji deweloperom lekką ręką...

Autor: red. Piotr Ogórek​.  Zachęcamy do lektury !

 

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/urzednicy-staja-po-stronie-deweloperow-a-nie-mieszkancow-komentarz,12054844/

 

Z naszego doświadczenia w Olszanicy widać to doskonale !  Co ciekawe urzędnicy i niektórzy radni często są też po SWOJEJ stronie i niestety tylko niewielkiej części mieszkańców ....

Weźmy na przykład sprawę wciskania w teren zielony, cenny przyrodniczo, podmokły, w pobliżu domów -  w zeszłym roku śmieciowiska, a aktualnie - grzebowiska dla zwierząt.

 

A starania "deweloperów" o podtrzymywanie stanu w którym nie ma  planu zagospodarowania ?  Dlaczego Rada Dzielnicy VII dnia 12 stycznia br. podjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosków do projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" ? Złożony wniosek dotyczy zmniejszenia obszaru objętego sporządzanym planem...

 

https://www.facebook.com/rbtpk/photos/a.301951706845438.1073741828.301425563564719/368673343506607/?type=3&theater

 

A wydane warunki zabudowy przy ul. Powstania Styczniowego dla obiektów typu hurtownie i magazyny, obiekty przemysłowe na terenie zielonym i rolnym, akurat w granicach nowo tworzonego planu zagospodarowania "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" ?

 

To wierzchołek góry lodowej ! O wielu innych inwestycjach tego typu dowiemy się jak już będzie za późno, żeby reagować...


21.04.2017

 

UWAGA ! KONSULTACJE PROJEKTU DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO ROZWOJU ZIELENI W KRAKOWIE

Rozpoczęły się konsultacje projektu dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”. Treść projektu dokumentu jest dostępna: 

http://dialogspoleczny.krakow.pl/Konsultacje_Spo%C5%82eczne/Aktualne_konsultacje/14985-Konsultacje_%22Kierunk%C3%B3w_rozwoju_i_zarz%C4%85dzania_terenami_zieleni_w_Krakowie_na_lata_2017-2030%22_-_etap_III.html

Stowarzyszenie Nasza Olszanica przekazało swoje uwagi do projektu dokumentu (m. in. w zakresie zgłoszonego przez nasze stowarzyszenie użytku ekologicznego Łąki Olszanickie) :

https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAWm1Qa21GOTZ0dXc

https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnALUFEMFVJYzU1cDg

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Możemy skutecznie dbać o rozwój zieleni w naszym otoczeniu !

Konsultacje trwają w okresie od 20 kwietnia do 19 maja 2017 r. 

Wszystkie pytania i uwagi odnośnie konsultowanego projektu należy kierować w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2017 r. na:

- adres e-mail: miastowzieleni@um.krakow.pl, w temacie wpisując „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”

- na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody  2, 31 - 949 Kraków.

Odbędą się spotkania i dyżury  konsultacyjne  dotyczących projektu dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”.


Uroczysta prezentacja otwierająca cykl konsultacji odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Sali Portretowej w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.


Dyżury Ekspertów odbędą się 4, 8, 11, 18 maja 2017 w godzinach 16.00 – 20.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie.

 

UWAGA! Jak w Krakowie robi się "dziwne" inwestycje !

Nas to nie dziwi!

Doświadczamy w naszym bezpośrednim otoczeniu, jakie decyzje podejmują nasi lokalni rządzący !  Mieliśmy przykład ze śmieciowiskiem, mamy na razie nie wyjaśnioną sprawę grzebowiska...

Działania, aby tereny cenne przyrodniczo i zielone, w bezpośrednim sąsiedztwie domów,  zamieniać stopniowo na miejsca grzebania szczątków zwierzęcych, przy okazji na tereny przemysłowo-magazynowe - zdecydowanie w Olszanicy występują.   Presja społeczna, przeciwko takim szkodliwym decyzjom i działaniom jest konieczna !

 

Zachęcamy do lektury !

 

http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/krakow-urzad-pod-lupa-sledczych-za-dziwna-decyzje,12001404/
·        15.03.2017

 

W dniu 15 marca 2017 roku, w Centrum  Dialogu ul. Bracka  10 w Krakowie,  odbyło  się  posiedzenie  Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska na którym  przedstawiliśmy informację  o działalności  stowarzyszenia Nasza Olszanica.

 

Link do prezentacji znajduje się tutaj:

 

https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAZjFiMjBPcEhfVTg

 

Zapraszamy do lektury!

·        01.02.2017 - Ważny Komunikat!

 

Jako stowarzyszenie, działające na rzecz środowiska naturalnego, przestrzeni publicznej, warunków bytowych mieszkańców - aktualna sytuacja związana z katastrofalnym stanem powietrza i zagrożenia coraz mocniejszej presji inwestycyjnej na tereny zielone w Krakowie, stanowią priorytety działalności „Naszej Olszanicy”.

 

Wprowadzenie 31.01.2017 stanu alarmu smogowego w Małopolsce, jest nie dlatego, że urzędnicy dostrzegli powagę tej dramatycznej sytuacji (która to już dawno występuje), ale wprowadzono dzięki naciskom mieszkańców, organizacji pozarządowych i wszystkich ludzi, którzy nie chcą się truć, oddychając coraz gorszym powietrzem w naszym otoczeniu. Nie dotyczy to tylko Krakowa. Powietrze nie zna granic, spalanie paliw stałych, bardzo często niskiej jakości, a także co gorsza śmieci w starych urządzeniach grzewczych w całej Polsce – spowodowało, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy, czyli w dramatycznej sytuacji.

 

Potrzeba radykalnej zmiany w przepisach (zakazy sprzedaży i używania tzw. „kopciuchów, natychmiastowe wyeliminowanie marnej jakości paliw, zachęty do wymiany urządzeń grzewczych na ekologiczne w tym odnawialne źródła energii oraz termomodernizacji), a także zmiany w świadomości urzędników i mieszkańców.

 

Jako mieszkańcy i obywatele musimy naciskać na urzędników, decydentów, władze lokalne i centralne, aby te zakazy i zachęty wprowadzać. Czy nasze zdrowie i życie jest tego warte? Moim zdaniem tak!

Władze nic same z siebie nie zrobią, bo dlaczego miałyby wprowadzać radykalne zmiany! Stracą wyborców! Władza, bez presji ze strony mieszkańców (wyborców) będzie robić swoje, dla własnego dobra i politycznych celów!

 

Nasza młoda organizacja, której mam zaszczyt przewodniczyć,  powstała właśnie jako wyraz sprzeciwu mieszkańców wobec decyzji władz samorządowych o ulokowaniu na terenie cennym przyrodniczo, w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych dwóch stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego inwestycji: śmieciowiska i grzebowiska. Właśnie dzięki naciskom i stanowczym działaniom ludzi, jak na razie udało się jedną z tych inwestycji zablokować i na terenie proponowanego przez władze - śmieciowiska, trwa procedura utworzenia użytku ekologicznego Łąki Olszanickie.

Aktualnie spotykamy się z bezsensownymi decyzjami i urzędniczymi, które zagrażają bezpośredni środowisku naturalnemu i są sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Dlaczego w sytuacji dramatycznej walki o czystsze powietrze , o uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego w naszym mieście (jednej z przyczyn fatalnego stanu przewietrzania) – Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski​ wstrzymuje swoim zarządzeniem procedury planistyczne dla cennych terenów Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego?

https://www.facebook.com/rbtpk/photos/a.301951706845438.1073741828.301425563564719/373058293068112/?type=3

 

Dlaczego radni Dzielnica VII Zwierzyniec, Kraków​ podejmują uchwałę w sprawie zmniejszenia obszaru objętego sporządzanym planem „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"?

Zakres planu określiła Rada Miasta Krakowa  w uchwale nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016 i te ustalenia są ostateczne, w związku z czym granice planu nie mogą już zostać zmienione.

Czy Radni Dzielnicy VII są niekompetentni, ponieważ nie znają obowiązującego prawa, czy też je znają i świadomie wprowadzają w błąd mieszkańców Dzielnicy i Krakowa oraz wywierają presję na miejskich planistów?

 

https://www.facebook.com/rbtpk/photos/a.301951706845438.1073741828.301425563564719/368673343506607/?type=3

 

Przecież tereny zielone są skuteczną bronią ze smogiem. Tereny, które chce się zachować przy pomocy tego planu miejscowego - w takim kształcie jakim były zawsze (nigdy budowlane), to tereny o dużym naporze właścicieli chcących się budować, czyli przekształcić tereny zielone na budowlane.

Mamy Studium zagospodarowania Krakowa, które radni miejscy sami uchwalili w lipcu 2014 r., czyli wiadomo że te tereny MUSZĄ pozostać zielone ! W centrum miasta nie stworzymy terenów zieleni nieurządzonej ! A „płuca Krakowa” są na obrzeżach, m.in. Dzielnica VII Zwierzyniec!

 

Dlaczego na terenach cennych przyrodniczo, w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, w obszarach o wysokim walorze przyrodniczym oraz cennych pod względem przyrodniczym,  a także w strefie przewietrzania, Urząd Miasta Krakowa wraz z Uniwersytetem Rolniczym planuje inwestycję, mogącą znacząco oddziaływać na środowisko (grzebowisko dla zwierząt)?

 

https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/photos/a.1751248161825180.1073741827.1751245015158828/1877225392560789/?type=3&theater

 

Należy sobie uświadomić, że możemy uchronić się przed katastrofą, uchronić nasze zdrowie i przyjazne otoczenie życie,  tylko działając razem i skutecznie: mieszkańcy wymuszając na władzach konkretne działania, a także przede wszystkim – samemu zmieniając swoje przyzwyczajenia: nie paląc byle czego, aby ogrzać swój dom (i trując innych), modernizując system grzewczy oraz oszczędzając energię (termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii), dbając o każdy zachowany teren zielony w swoim otoczeniu, nie oczekując, że na to wszystko miasto/państwo da! A także patrząc na działania władz i wskazując działania niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju!

 

Czy warto dać coś z siebie  aby żyć w zdrowszym środowisku? Czy warto zmienić swoje przyzwyczajenia, aby zapewnić sobie i innym zdrowe i przyjazne  (a nie zabójcze) otoczenie?  Czy warto zamiast patrzyć tylko na swoje sprawy (jak to często się słyszy: „bo mi się należy”, „bo to moja własność”), popatrzeć trochę szerzej, tak dla dobra nie tylko swojego?


·        23.01.2017


Rada Miasta Krakowa 26.10.2016 przyjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa !

Radni Miasta zdecydowanie opowiedzieli się więc za uporządkowaniem zagospodarowania przestrzennego i zrównoważony rozwój Krakowa, również naszej dzielnicy VII i naszego osiedla Olszanica - ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
Aktualnie trwa procedura planistyczna dotycząca tego planu.

 

Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju miast są zielone dzielnice. 
Mówiliśmy o tym na konferencji "Dzielnice naszych marzeń" organizowanej m.in. przez Radę Miasta Krakowa w czerwcu 2016r. W sytuacji wszechogarniającego smogu, każde działanie chroniące zieleń mają olbrzymie znaczenia dla naszego zdrowia i życia !

 

Tym bardziej zastanawiają kroki podjęte przez radnych Dzielnicy VII, proponujące zmniejszenie obszaru planu zagospodarowania.
Szczegóły poniże:

https://www.facebook.com/rbtpk/photos/a.301951706845438.1073741828.301425563564719/368673343506607/?type=3&theater

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą. W związku z prowadzonymi przez Stowarzysznie działaniami, aktualnie poszukujemy kontaków osób pracujących w instytucjach administracji, naukowych (uczelnie, instytuty), itp. zajmujących się ochroną przyrody. Może są takie osoby, wśród naszych sympatków, odwiedzających strony naszego Stowarzyszenia ?

Będziemy wdzięczni za pomoc i za wszelkie informację w tej sprawie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Copyright Nazwa.pl
Ostatnia aktualizacja strony: 24.11.2017