Zapraszamy wszystkich sympatyków, ludzi dla których ważne są sprawy naszego osiedla, naszej dzielnicy i całego Krakowa do wstępowania do Stowarzyszenia "Nasza Olszanica".

Czekamy na Państwa pomysły i sugestie dotyczące spraw bieżących oraz tych, których powinniśmy się podjąć w przyszłości. Deklarację członkowską oraz statut możecie Państwo pobrać w zakładce "Do pobrania".

Równocześnie informujemy, że składka członkowska za 2018 rok wynosi 5 PLN za miesiąc. Jest to kwota minimalna - członkowie mogą opłacać składki w większej wysokości. Same składki będą przyjmowane dopiero po dokonaniu wpisu na listę członków Stowarzyszenia "Nasza Olszanica", a to odbywa się na podstawie uchwały zarządu.

Liczymy na odzew z Państwa strony, bo od tego będzie także zależała skuteczność naszych działań.
Aktualności
Aktualności z roku 2016 i 2017 są dostępne w zakładce Archiwum!

21.04.2018. UWAGA! RELACJA ZE SPRZĄTANIA TERENU PLANOWANEGO UŻYTKU EKOLOGICZNEGO "DOLINA POTOKU OLSZANICKIEGO - ŁĄKI OLSZANICKIE". Więcej w zakładce „Użytek ekologiczny”.

 

20.04.2018. UWAGA ! TEMAT CMENTARZ DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY!  Jest kolejne stanowisko wyrażające sprzeciw w stosunku do lokalizacji cmentarza dla zwierząt w Krakowie - Olszanicy przy ul. Powstania Styczniowego !. Tym razem Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego wyraził swój sprzeciw. Proponowana lokalizacja cmentarza znajduje się w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego ! Więcej informacji w zakładce „Grzebowisko – Cmentarz dla zwierząt”.

 

12.04.2018. UWAGA! TEMAT: DOLINA POTOKU OLSZANICKIEGO - ŁĄKI OLSZANICKIE. Otrzymaliśmy oficjalną informację, że postanowieniem OP-I.625.1.2018.BZ z dnia 13.03.2018, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie - uzgodnił projekt uchwały Rady Miasta Krakowie w sprawie ustanowienie użytku ekologicznego "Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie". Więcej informacji w zakładce „Użytek ekologiczny”.

 

8.04.2018. UWAGA! TEMAT: DOLINA POTOKU OLSZANICKIEGO - ŁĄKI OLSZANICKIE. Stowarzyszenie Nasza Olszanica zaprasza w sobotę 21 kwietnia 2018 o godz. 11.00 - na wiosenne sprzątanie terenu planowanego użytku ekologicznego Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie. Informacje w zakładce  „Użytek ekologiczny”


04.04.2018

UWAGA ! TEMAT CMENTARZ DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY!

Na stronach UMK  pojawiło obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko cmentarza dla zwierząt w Olszanicy. Można już składać uwagi do tej inwestycji ! Więcej informacji w zakładce „Grzebowisko”

16.03.2018

UWAGA ! TEMAT ! ZANIECZYSZCZENIE POTOKU OLSZANICKIEGO!

W związku z incydentem, który miał miejsce w dniu 13.03.2018r. i interwencji Służb w sprawie zanieczyszczania Potoku Olszanickiego, skierowaliśmy pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do wiadomości odpowiednich służb Urzędu Miasta Krakowa: Straży Miejskiej i Wydziału Kształtowania Środowiska - o wyjaśnienie tej sprawy. Po otrzymaniu odpowiedzi – niezwłocznie poinformujemy na naszych stronach.


02.03.2018

UWAGA ! TEMAT: UŻYTEK EKOLOGICZNY DOLINA POTOKU OLSZANICKIEGO - ŁĄKI OLSZANICKIE!

Jest nam miło przedstawić: Raport z konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przedmiocie ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie”. Więcej informacji w zakładce „Użytek ekologiczny”.

 


02.02.2018

UWAGA ! TEMAT UŻYTEK EKOLOGICZNY ŁĄKI OLSZANICKIE - KONSULTACJE !

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie”. 

Urząd Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia w nich udziału m.in. zainteresowane organizacje pozarządowe. Konsultacje potrwają do 15 lutego.

Więcej informacji w zakładce Użytek Ekologiczny


25.01.2018.

 

UWAGA ! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO STOWARZYSZENIA.

 

Uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty (składki członkowskie, darowizn, itp.) należy kierować na nowe konto Stowarzyszenia:

96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Bank BGŻ BNP Paribas

 

22.01.2018.

 

UWAGA ! PODSUMOWANIE ROKU 2017


W ubiegłym roku Stowarzyszenie Nasza Olszanica:

 

1. Realizowało działania zmierzające do uzyskania poparcia złożonego przez Stowarzyszenie - wniosku o utworzenie użytku ekologicznego „Łąki Olszanickie”.

Dokumenty potwierdzające walory przyrodnicze obszaru proponowanego do objęcia tą formą ochrony przyrody (w tym inwentaryzację przeprowadzoną przez nasze Stowarzyszenie oraz inwentaryzację zlecona UMK), zostały zweryfikowane przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK - pozytywnie i ocenione jako kompletne, merytoryczne i w pełni uzasadnione.

Teren użytku ekologicznego Łąki Olszanickie to teren miejski ! Nie obejmuje on żadnych działek prywatnych ! Obejmuje działki cenne przyrodniczo, na których UMK planował zrobić śmieciowisko.

Utworzenie użytku ekologicznego - uchroni od zniszczenia ostatni zielony teren, oddzielający Olszanicę i inne tereny mieszkalne w naszej dzielnicy, od niekorzystnego oddziaływania bazy paliw, fabryki Dragon, obwodnicy autostradowej i innych inwestycji usługowych i przemysłowych planowanych na terenach zielonych w Olszanicy !

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds.Środowiska podjęła jednogłośnie uchwałę o jak najszybszym utworzeniu użytku ekologicznego na działkach miejskich, gdzie planowane było śmieciowisko w Krakowie - Olszanicy. Jest więc duża szansa, że w roku 2018 użytek ekologiczny w końcu powstanie !

 

2. Realizowało działania jako strona w procedurze środowiskowej dotyczącej cmentarza dla zwierząt w Olszanicy przy ul. Powstania Styczniowego.

Inwestor – Uniwersytet Rolniczy przedstawił we wrześniu 2017, raport środowiskowy. Wydział Kształtowania Środowiska wezwał inwestora do gruntownego uzupełnienia opracowania i m.in. przeprowadzenia badań hydrogelogicznych.

Już dwukrotnie inwestor – Uniwersytet Rolniczy wnioskował w roku 2017 o przedłużenie terminu przedłożenia uzupełnionego raport, gdyż nie potrafi się wywiązywać z terminów przez siebie narzuconych. Aktualny termin przekazania uzupełnionego raportu: 28.02.2018r.

Oczekujemy na upublicznienie ostatecznej wersji raportu oddziaływania na środowisko przygotowywanego przez UR w sprawie cmentarza dla zwierząt. Będziemy się odnosić do treści i składać uwagi do raportu poprzez zatrudnione specjalistyczne firmy, które będą w stanie skutecznie podważyć tezy o braku oddziaływania, co inwestor forsuje w pierwszej wersji raportu i na pewno będzie forsować w swoim raporcie ostatecznym - o ile zostanie uzupełniony.

 

3. Czynnie uczestniczyło w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

 

4. Analizowało postępowania administracyjne, związane z wydawaniem warunków zabudowy i pozwoleń na budowę na terenach cennych przyrodniczo w Olszanicy. 

5. Monitorowało procedury oraz decyzje wydawane przez Wydział Kształtowania Środowiska, Biuro Planowania Przestrzennego i Wydział Architektury i Urbanistyki UMK na terenie Krakowa-Olszanicy.

 

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku !

 

dr inż. Tomasz Fiszer

 
Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą. W związku z prowadzonymi przez Stowarzysznie działaniami, aktualnie poszukujemy kontaków osób pracujących w instytucjach administracji, naukowych (uczelnie, instytuty), itp. zajmujących się ochroną przyrody. Może są takie osoby, wśród naszych sympatków, odwiedzających strony naszego Stowarzyszenia ?

Będziemy wdzięczni za pomoc i za wszelkie informację w tej sprawie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Copyright Nazwa.pl
Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2018