20.04.2018. UWAGA ! TEMAT CMENTARZ DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY!  

Jest kolejne stanowisko wyrażające sprzeciw w stosunku do lokalizacji cmentarza dla zwierząt w Krakowie - Olszanicy przy ul. Powstania Styczniowego ! Tym razem Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego​ wyraził swój sprzeciw. Proponowana lokalizacja cmentarza znajduje się w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego !

https://drive.google.com/file/d/1W6qK-FmtzKvUr_dc4A_qh9LOTlSFkwEG/view?usp=sharing

 

04.04.2018

Na stronach UMK  pojawiło obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko cmentarza dla zwierząt w Olszanicy.

Można już składać uwagi do tej inwestycji !
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=96208

Termin składania uwag 21 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.  

Przygotowujemy merytoryczne i szczegółowe uwagi do raportu środowiskowego, są to m.in.:

1. Brak dokumentacji hydrogeologicznej
2. Brak informacji o ewentualnym zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego substancjami z rozkładu zwierząt i sypanego do 5.5 tys. kwater – wapna
3. Ani jednego wariantu porównawczego.
4. Ignorowanie wyników konsultacji społecznych (ponad 600 deklaracji przeciw tej lokalizacji, przy ok. 30 za).
5. Zastrzeżenia do "inwentaryzacji" przyrodniczej: brak metodologii, stwierdzono tylko jeden gatunek ssaka na łące...(mysz polna), 6 gatunków ptaków (na okolicznych działkach zinwentaryzowano od ok. 30 do ponad 70 gatunków ptaków). Pominięto zbiorowiska charakterystyczne dla łąk podmokłych.

I wiele innych uwag, które przekażemy do UMK jako strona w postępowaniu.

Brak dokumentacji hydrogeologicznej stanowi  istotne uchybienie i jest przeszkodą do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowym postępowaniu. Zakończenie go w oparciu o dokumenty niezawierające kluczowej dla planowanej inwestycji dokumentacji hydrogeologicznej w pełnym zakresie, będzie niezasadne i nieprawidłowe. 

Z niezbędną dokumentacją (w tym raportem środowiskowym)  można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502 (poniedziałek - piątek w godz. 7.40 -15.30), gdzie pozostaje ona do wglądu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502 lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Adres mailowy: Ws.umk@um.krakow.pl
Znak sprawy: WS-04.6220.138.2015.WM  
Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku ww. postępowania.


Zachęcamy jeszcze raz do składania uwag!


To od nas też zależy, czy Krakowianie będą grzebać swoich pupili na bagnach  ! w dole z wodą !26.09.2017

 

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Polskiego jest artykuł dotyczący grzebowiska w Olszanicy.

Zachęcamy do lektury !

 

http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/grzebowisko-dla-zwierzat-pod-znakiem-zapytania,12517174/

 

Liczymy na dalsze poparcie Państwa  w tej sprawie.

Szczegóły dotyczące kolejnych naszych działań przeciwko grzebowisku przy ul. Powstania Styczniowego,  przedstawimy wkrótce, jak dokładnie zapoznamy się z raportem (jako strona w postępowaniu środowiskowym).

 

 

20.09.2017

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, prezentowaliśmy i dyskutowaliśmy o grzebowisku przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie Olszanicy. Na dzisiaj, nie wpłynął raport środowiskowy do Urzędu Miasta. A jeszcze w lipcu kanclerz Uniwersytetu Rolniczego szumnie zapowiadał złożenie "grubego tomiska" 16 sierpnia..

Dlatego więc, podsumowaliśmy całe to przedsięwzięcie realizowane przez UR w porozumieniu z UMK - w krótkiej, aczkolwiek treściwej prezentacji. A na raport środowiskowy czekamy ...

 

https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAU1BFZlJvbE55UGc

 

 

9.09.2017

 

Prezentujemy, to co radna  Małgorzata Jantos​ publikuje w temacie grzebowiska:

 

https://www.facebook.com/malgorzata.jantos/posts/1649966515014036

 

 

Przypominamy ponownie Pani radnej jeszcze raz, bo jak zwykle nie chce słuchać:

 

1. Pełna procedura środowiskowa z raportem (którego na razie nie ma) jest realizowana na podstawie opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego i oraz decyzji Urzędu Miasta Krakowa, a nie życzenia stowarzyszenia .... A jeżeli raportu nie ma, to przecież nie można ocenić, czy kryteria są spełnione, prawda ?

 

2. Pani radna nie raczyła swoją obecnością na konsultacjach społecznych w sprawie grzebowiska w Olszanicy. Nie chciała porozmawiać z mieszkańcami na spotkaniu w szkole przy ul. Korzeniaka. Dowiedziałaby się, że mieszkańcy mają bardzo racjonalne argumenty  i propozycję alternatywnej lokalizacji grzebowiska, też w Olszanicy.   Jest przecież Pani zwolenniczką dialogu społecznego ! Nie można prowadzić dialogu tylko ze swoimi zwolennikami ... Tak jest najwygodniej!. A może Pani po prostu nie potrafi prowadzić merytorycznej dyskusji ?????

 

3. To że miasto Kraków od wielu lat nie może znaleźć lokalizacji grzebowiska, to nie wina mieszkańców, ale skuteczności (jej braku) osób odpowiedzialnych za jej znalezienie oraz sposobu prowadzenia dyskusji społecznej !

Prosimy jeszcze raz panią Radną o to, aby kosztem mieszkańców Olszanicy, nie uszczęśliwiać  części swoich wyborców. 

My też kochamy zwierzęta, których los nie jest dla nas obojętny. Takim działaniem, charakteryzującym się ignorancją, nieodpowiedzialnością i niekompetencją, na głosy mieszkańców Olszanicy, nie ma Pani co liczyć !

 

4. Czy ma Pani coś przeciwko zrzeszaniu się mieszkańców w stowarzyszenia ? A te które powstały, nie powstały dlatego, że planowane jest tylko grzebowisko ! Nie tylko działamy przeciwko beznadziejnym decyzjom władz lokalnych ! Zachęcam do zapoznania się tym, czym mieszkańcy się zajmują w stowarzyszeniach !

 

Na pewno nie będziemy tolerować obrażania mieszkańców, których się ignoruje, obraża i osądza od czci i wiary !  A do tego typu obrażających wypowiedzi, które pojawiają się profilu Pani radnej, brakiem swojej reakcji - Pani radna niejako zachęca !!!!!!16.08.2017

 

http://www.dziennikpolski24.pl/region/kronika-krakowska/a/grzebowisko-w-olszanicy-nie-skazi-gruntu-i-potoku,12308773/

 

Czyżby już decyzja zapadła ? Przecież procedura trawa ! Nie znamy jeszcze raportu, a kanclerz Uniwersytetu Rolniczego Szanser już twierdzi, że grzebowisko nie skazi gruntu i potoku Olszanickiego ... Rozpoczął się ewidentnie kolejny etap przepychania  inwestycji w tej nietrafionej lokalizacji niby dla dobra mieszkańców... A tak na prawdę dla dobra Uniwersytetu Rolniczego - inwestycja na jego działce, w terenie podmokłym, przy potoku i w pobliżu domów ...

 

Oczekujemy rzetelnej analizy geologicznej, hydrologicznej i przyrodniczej... 

 

... " okazuje się, że nie ma tu nic takiego, co wymagałoby specjalnej ochrony "  - ciekawe jaka była metodyka inwentaryzacji przyrodniczej. Ciekawe którzy specjaliści doszli do takiego wniosku ?  Według UMK (ogólnodostępne mapy na stronach: http://obserwatorium.um.krakow.pl) są to tereny o wysokich walorach przyrodniczych - łąki świeże rajgrasowe)

Z niecierpliwością oczekujemy więc na raport środowiskowy.

 

Jesteśmy przygotowani na merytoryczną dyskusję w tej sprawie. Ubiegłoroczne konsultacje społeczne,  pokazały zdecydowany sprzeciw tej inwestycji w tym miejscu (ok. 680 przeciw, przy ok. 30 głosach za).  Widać, że UR I UMK  idzie w zaparte ....  A jak też widać na wizualizacjach, budynek administracyjny jest nadal wyjątkowo duży .....

 

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/region/kronika-krakowska/a/grzebowisko-w-olszanicy-nie-skazi-gruntu-i-potoku,12308773/25.01.2017

W ramach prowadzonego przez WKŚ UMK projektu MONIT-AIR ukazała się aktualizacja "Atlasu pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa".

Mapy z tego atlasu dostępne są na stronach Obserwatorium (http://obserwatorium.um.krakow.pl/obserwatorium/), a konkretnie:

 

http://umk-gd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=81480b0233ab4163a376936410be9064

 

Warto zwrócić uwagę, że te najnowsze dane potwierdzają, że teren planowanego grzebowiska dla zwierząt to w większości obszary o wysokim walorze przyrodniczym oraz cenne pod względem przyrodniczym... a także w strefie przewietrzania, etykieta: "Przewietrzanie Krakowa 10 m nad terenem, wiatr > 3 m/s".16.12.2016

 

Wydział Inwestycji UMK opublikował w końcu raport z tegorocznych konsultacji, dotyczących lokalizacji grzebowiska w Olszanicy przy ul. Powstania Styczniowego.

 

http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/

 

Zwracamy uwagę na znikomą liczbę formularzy "za grzebowiskiem" - głosów za grzebowiskiem: około 31, głosów przeciw: około 680 - na podstawie złożonych formularzy i opublikowanych w raporcie, w których m.in zarzuca się mieszkańcom Olszanicy - "niemerytoryczne kontrargumenty".

Odnosimy wrażenie, że większość osób, które skierowały głosy poparcia dla grzebowiska (koniecznej inwestycji w Krakowie), nie do końca zdaje sobie sprawę z problemów tej konkretnej lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego. 

 

Okoliczni mieszkańcy wielokrotnie i w różnej formie dawali wyraz swojemu niezadowoleniu oraz wyraźnie artykułowali swój sprzeciw przeciwko lokalizacji forsowanej przez UR. Sprzeciw swój uzasadniali przy użyciu logicznych oraz merytorycznych argumentów, proponując w zamian lokalizację alternatywną, co ważne – także na terenie Olszanicy.

 

Dowodzi to ich zrozumienia dla konieczności pilnego rozwiązania problemu grzebania zwierząt domowych na terenie Krakowa. Wiele osób biorących udział w konsultacjach, wyrażało swoje wątpliwości  dotyczące przedmiotowej lokalizacji inwestycji z uwagi na uwarunkowania terenu, cenną przyrodniczo roślinność na terenie inwestycji,  bliskość zabudowań i domów mieszkalnych, czy też inne argumenty wysuwane przez mieszkańców.

 

Dla przypomnienia, te własnie argumenty mieszkańców, spowodowały, że nałożono na Uniwersytet Rolniczy obowiązek sporządzenia raportu środowiskowego.

Obecnie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało zawieszone, do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu oddziaływania na środowisko.  Stowarzyszenie Nasza Olszanica, jako strona w postępowaniu o środowiskowych uwarunkowaniach tego przedsięwzięcia, będzie informować o tej inwestycji oraz naszych działaniach na bieżąco.  Po publikacji raportu środowiskowego, będziemy się do jego zawartości merytorycznej zdecydowanie odnosić.

 

Przypominamy, że grzebowisko w planowanej lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego (m.in. wg. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych) – może znacząco oddziaływać na środowisko, spowodować skażenie wód, gleby i wszystkich ogniw  łańcucha pokarmowego, stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także doprowadzić do zniszczenia lokalnego, cennego ekosystemu – w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.


16.12.16

 

Jest nowa mapa korytarzy przewietrzania Krakowa ! Czy przy zagospodarowaniu przestrzennym Krakowa, będą realizowane zasady ich niezabudowywania ?

Olszanica znajduje się w jednym z kilku kluczowych obszarów wymiany powietrza. To dzięki niemu oraz terenom zielonym, które należy chronić, możemy oddychać w naszej dzielnicy w miarę czystym powietrzem. Zabudowując korytarze wymiany powietrza i tereny zielone - będziemy pozbawieni tej możliwości https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/fcb/1/16/1f641.png

 

http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/malopolska/a/mapa-krakowa-z-obszarami-przewietrzania-miasta-centrum-dusi-sie-w-smogu,11571648/

 

Aktualna mapa stref przewietrzania znajduje się w zakładce Do pobrania.08.12.2016

 

UWAGA TEMAT! UŻYTEK EKOLOGICZNY ŁĄKI OLSZANICKIE.

 

Zachęcamy do lektury sprawozdania (poprawionego i uzupełnionego po naszej interwencji) z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ,  na którym m.in. rozmawiano o ochronie terenów cennych przyrodniczo poprzez ustanawianie użytków ekologicznych (m.in. o Łąkach Olszanickich zgłoszonych przez Naszą Olszanicę). Cieszymy się, że nasze działanie w tym kierunku przynosi coraz szersze efekty :-)

 

http://krakow.pl/aktualnosci/205887,30,komunikat,nowe_statuty_i_parki_krajobrazowe.html22.11.2016

W sprawie grzebowiska liczymy na szybkie i zdecydowane podjęcie przez drugie Stowarzyszenie z Olszanicy:  Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy​  działań w tej jakże istotnej dla wszystkich mieszkańców Olszanicy sprawie i poparcie starań mających na celu skłonienie członków Rady Dzielnicy do wydania negatywnej opinii dotyczącej lokalizacji grzebowiska w Olszanicy.

 

Przedstawiamy poniżej pismo, które wysłaliśmy do  Stowarzyszenia Mieszkańców Olszanicy.

 

https://drive.google.com/file/d/0B3jDRH05IEnALV81eFFNNEU0T0k/view?usp=sharing

 

Przy okazji prosimy o pisanie  e-maili i pism  do Radnych Dzielnicy VII, z prośbą  o wydanie przez Zarząd i Radę Dzielnicy, negatywnej opinii dotyczącej proponowanego miejsca grzebowiska  oraz  do zmiany jego lokalizacji, z terenu działek nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza (przy ul. Powstania Styczniowego) i przeniesienia na teren działki nr 145/1 ("za torami", zaproponowanej przez mieszkańców). 

 

Adres do Rady Dzielnicy VII:  

email: rada@dzielnica7.krakow.pl

ul. Prusa 18, 30-117 Kraków

 

Mieszkańcy Olszanicy  wielokrotnie i w różnorakiej formie wyrażali swój sprzeciw wobec proponowanej lokalizacji grzebowiska przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie Olszanicy, wysuwając na poparcie swoich racji liczne logiczne oraz merytoryczne argumenty oraz proponując alternatywną lokalizację (też w Olszanicy).

 

Wczoraj apelowaliśmy o konieczność podjęcia przez Radę Dzielnicy VII bardziej zdecydowanych działań w tej sprawie, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

 


21.11.2016 

 

Dnia 30.09.2016 złożyliśmy do Rady Dzielnicy VII pismo z prośbą o wydanie  negatywnej opinii dotyczącej proponowanej przez inwestora (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) lokalizacji grzebowiska dla małych zwierząt przy ul. Powstania Styczniowego. 

 Okoliczni mieszkańcy wielokrotnie i w różnej formie dawali wyraz swojemu niezadowoleniu oraz wyraźnie artykułowali swój sprzeciw przeciwko lokalizacji forsowanej przez UR. Sprzeciw swój uzasadniali przy użyciu logicznych oraz merytorycznych argumentów, proponując w zamian lokalizację alternatywną, co ważne – także na terenie Olszanicy. 

Dowodzi to ich zrozumienia dla konieczności pilnego rozwiązania problemu grzebania zwierząt domowych na terenie Krakowa. Niektórzy z radnych biorący udział w konsultacjach społecznych oraz po ich zakończeniu, także wyrażali swoje wątpliwości  dotyczące przedmiotowej lokalizacji inwestycji z uwagi na uwarunkowania terenu, cenną przyrodniczo roślinność na terenie inwestycji,  bliskość zabudowań i domów mieszkalnych, czy też inne argumenty wysuwane przez mieszkańców. 

 

W tej sytuacji dziwi niechęć radnych Rady Dzielnicy do wsparcia takich działań, tłumaczony oczekiwaniem na przygotowywany przez inwestora szczegółowy raport oddziaływania na środowisko:

 

„ … Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” zwróciło się do Rady Dzielnicy o wydanie w formie uchwały negatywnej opinii w sprawie lokalizacji grzebowiska małych zwierząt na terenie Olszanicy – przewodniczący przypomniał, że po konsultacjach społecznych zapadła decyzja o wykonaniu przez Uniwersytet Rolniczy pełnych warunków środowiskowych dla tej inwestycji i zaproponował, aby do czasu ich wykonania nie podejmować żadnej uchwały; propozycja przewodniczącego została zaakceptowana w drodze aklamacji." (fragment  z protokołu XXV posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 18.10.2016 roku).

Całość protokołu z posiedzenia Rady Dzielnicy VII: https://drive.google.com/file/d/0B3jDRH05IEnARW5TYW5QYkp2LUE/view?usp=sharing

 

Raport oddziaływania stanowiska mieszkańców w tej sprawie nie zmieni, samych formularzy konsultacyjnych wymieniających zastrzeżenia wobec obecnej lokalizacji zostało wysłanych ponad 300, a Wydział Inwestycji UMK przesunął w czasie publikację raportu pokonsultacyjnego z uwagi na wyjątkowo dużą ilość przesłanych formularzy oraz szeroki odzew społeczny. W tym kontekście brak poparcia ze strony Rady Dzielnicy, nawet w tak symbolicznym wymiarze jak negatywna opinia, wygląda na zwykła obstrukcję i stoi w sprzeczności ze składanymi przez Radnych wyrazami poparcia dla działań i oczekiwań mieszkańców Olszanicy. 

 

W ich imieniu wyrażamy nadzieję na podjęcie przez Radę Dzielnicy bardziej zdecydowanych działań.

 


16.11.2016

Obecnie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało zawieszone, do czasu przedłożenia przez Uniwersytet Rolniczy raportu oddziaływania na środowisko.  Jako strona w postępowaniu o środowiskowych uwarunkowaniach tego przedsięwzięcia, będziemy informować o tym postępowaniu oraz naszych działaniach na bieżąco.  Jednocześnie oczekujemy na publikację raportu z konsultacji społecznych przeprowadzonych w czerwcu 2016r. Otrzymaliśmy informację z Wydziału Inwestycji UMK, iż „z uwagi na rozległość tematyki i dużą ilość stron zaangażowanych w opracowanie raportu końcowego z konsultacji społecznych-  uległ przesunięciu termin jego publikacji.” 

Przypominamy, że grzebowisko w planowanej lokalizacji (m.in. wg. Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego, Zespołu Parków Krajobrazowych) – może znacząco oddziaływać na środowisko, spowodować skażenie wód, gleby i wszystkich ogniw  łańcucha pokarmowego, stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także doprowadzić do zniszczenia lokalnego, cennego ekosystemu – w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

 

Nie podważamy konieczności utworzenia grzebowiska w Krakowie, dlatego więc została zaproponowana alternatywna lokalizacja (również w Olszanicy).   Pisma w tej sprawie wystosowaliśmy  do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przewodniczącego Rady Miasta, który niezwłocznie skierował nasz wniosek do dalszego procedowania z prośbą o przychylne  rozpatrzenie.  Jednocześnie w dniu 26.10.2016 Rada Miasta przyjęła poprawkę do uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych obszarów przyrodniczych. Poprawka ta umożliwia realizację grzebowiska w lokalizacji alternatywnej wskazanej przez mieszkańców.


 

Informujemy, że otrzymaliśmy pismo (jako strona w postępowaniu), w którym Prezydent Miasta Krakowa w dniu 10.08.2016 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla grzebowiska w Olszanicy. 

Postanowienie takie zostało wydane, w związku z tym, iż wnioskodawca (Uniwersytet Rolniczy) nie przedłożył raportu środowiskowego. Postępowanie będzie zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę takiego raportu.

Jeśli taki raport będzie, na pewno będziemy się do niego jako strona, odnosić...


 

W dniu 11 lipca br. informowaliśmy na naszych stronach o wysłaniu interpelacji Bolesława Kosior do Prezydenta w sprawie grzebowiska.
(Tu link do interpelacji: https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAYVltT3VxQmJkaXc

Została opublikowana odpowiedź  prof. J. Majchrowskiego :
https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAbkd2NHJDUUJhNTQ
Zapraszamy do lektury !

Niezwłocznie wysłaliśmy nasze stanowisko dotyczące odpowiedzi Pana Prezydenta. 
(Tu link: https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAcG5SV2JjVmRrZzQ)

Na uwagę zasługuje fakt, iż Prezydent, nie czekając na raport środowiskowy, już wydaje werdykt dla tej inwestycji, stwierdzając, że bezpieczeństwo biologiczne jest zapewnione... 

Po co więc robić jakikolwiek raport ?


Informujemy, iż w dniu 4 lipca 2016 zostało wydane przez UMK Wydział Kształtowania Środowiska - postanowienie 
(znak: WS-04.6220 .138.2015.WM) o:

 

1. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla grzebowiska.

2. w ramach w/w oceny - wymóg  sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Według postanowienia: ...Przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwi całościowe zbadanie wpływu przedsięwzięcia..."

 

Nasze Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu po opublikowaniu raportu, będzie mogła się odnieść do wszystkich zapisów w raporcie środowiskowym”


 
W dniu 19 lipca otrzymaliśmy, w związku z pismem o którym informowaliśmy w dniu 2 lipca 2016 na naszych stronach - dokumenty (pisma) z Wydziału Inwestycji UMK oraz Uniwersytetu Rolniczego, iż odpowiedzi na wszystkie postawione pytania zarówno w spotkaniu informacyjnym na Korzeniaka w szkole, na dyżurach konsultacyjnych oraz na formularzach konsultacyjnych - wymagają współpracy z innymi Wydziałami, Jednostkami Miejskimi oraz UR.

Obecnie Wydział Inwestycji analizuje materiały, celem przygotowania raportu końcowego. Ów raport będzie zawierał odpowiedzi na wszystkie zadane przez nas pytania w złożonym piśmie. Publikacja raportu jest przewidziana na stronach Dialogu Społecznego we wrześniu br.


CZEKAMY WIĘC !W odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące naszego zaangażowania w sprawę lokalizacji grzebowiska dla zwierząt informujemy, że nie pozostajemy obojętni wobec problemu. 
Przede wszystkim nie akceptujemy utajnionego trybu podejmowania decyzji lokalizacyjnej: najpierw Urząd Miasta zawiera umowę z Uniwersytetem Rolniczym, a po upływie roku funduje nam namiastkę i pozory konsultacji społecznych. Co i z kim chce konsultować, gdy klamka już zapadła? Jak można pod taką inwestycję zabierać podmokłą łąkę, która powinna pozostać tak jak jest - cenna przyrodniczo? 
Bo projekt architektoniczny budynku zwanego administracyjnym w naszym przekonaniu dyskwalifikuje go jako sąsiadujący z zabudową mieszkalną jednorodzinną - odległość do najbliższych zabudowań wynosi w linii prostej 50 metrów. Bo pomysłodawca nie wyjaśnia w jaki sposób na takiej powierzchni zamierza pomieścić 5 i pół tysiąca kwater - wynika stąd wprost konieczność wybudowania spalarni dla zwierząt. Wreszcie dlatego, że autorka i orędowniczka tego pomysłu rozpowszechniała w mediach ewidentne kłamstwa np. na temat odległości od najbliższych zabudowań, a na kłamstwach i po trupach niczego budować się nie da - nawet grzebowiska.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi poniżej, zwłaszcza wizualizacją, która nie pozostawia złudzeń co do charakteru i rozmiarów planowanej zabudowy. 
Copyright Nazwa.pl
Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2018