Stowarzyszenie "Nasza Olszanica"
ul. Szaserów 15
30-298 Kraków


 +48 668 396 725

 naszaolszanica@gmail.com


                                             www.facebook.com/NaszaOlszanicaNIP: 677 24 04 456                                                                                                 Bank Zachodni WBK, oddział 12 w Krakowie

KRS: 0000622425                                                                                                    nr rachunku bankowego: 

REGON: 364705715                                                                                               97 1090 1665 0000 0001 3288 1775

*******************************************************************************************************************************************************************************************
Copyright Nazwa.pl
Ostatnia aktualizacja strony: 24.11.2017