2019.12.23. UWAGA ! CMENTARZ DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY. PILNE !

Dodano 8.1.2020

 

Uniwersytet Rolniczy złożył końcowy raport środowiskowy dla cmentarza dla zwierząt.

- Pomimo, że dokumentacja hydrogeologiczna została zatwierdzona przez prezydenta Krakowa, a naszym zdaniem nie odpowiada wymogom prawa (a która jest częścią raportu środowiskowego),
- pomimo, że trwa postępowanie odwoławcze (na nasz wniosek) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
- pomimo, że prezydent do tej pory nie rozpatrzył naszej skargi na działanie pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska UMK - polegające na nierzetelności i niezachowaniu należytej staranności w tej sprawie, a Komisja Skarg i Wniosków przedłuża termin naszej skargi na Prezydenta Majchrowskiego,
- pomimo, że inwestor UR nie uwzględnił w pełni naszych wniosków, które złożyliśmy do poprzednich wersji raportu, w których przede wszystkim nasze wątpliwości budzi fakt planowania cmentarza na terenie w dolinie potoku, w strefie płytkiego występowania wód podziemnych, na obszarze podmokłym i narażonym na zatapianie w czasie powodzi...

... to Wydział Kształtowania Środowiska już chce zakończyć procedurę środowiskową dla cmentarza na bagnie (która trwa już ponad 4 lata) - obwieszczając możliwość wniesienia uwag i wniosków tuż przed świętami ...Taki już jest zwyczaj prezydenta i podlegającemu mu UMK, że mieszkańcy mogą się wypowiedzieć w ważnych sprawach, konsultować - w czasie kiedy mają na głowie inne obowiązki, albo są na wakacjach....

Dlatego pilnujemy tych spraw i terminów.

Prosimy o wsparcie i zgłaszanie uwag/wniosków w temacie lokalizacji cmentarza w Olszanicy na adres:

Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków,

lub ustnie do protokołu: os. Zgody 2, pok. 502,

lub e-mailem: ws.umk@um.krakow.pl w terminie do 9 stycznia 2020 roku.

Czasu jest niewiele, okres gorący, ale liczymy na Waszą pomoc !

UWAGI DO LOKALIZACJI D CMENTARZA DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY - POBIERZ PLIK I WYŚLIJ DO URZĘDU do 13 lipca 

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2020.07.09