2021.05.29. UWAGA! BUDŻET OBYWATELSKI KRAKOWA 2021

Dodano 29.5.2021

Zgłosiliśmy dwa projekty dzielnicowe (Zwierzyniec, dzielnica VII) w tegorocznej edycji BO.

Przypominamy, głosowanie 1-10 października.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami!

**Olszanica Fun Park** projekt lokalny nr 26

Olszanica Fun Park to miejsce bezpiecznej zabawy, integracji i wypoczynku dla dzieci. To jest ten moment, aby dzieci w Olszanicy zaczęły wspólnie spędzać czas na zabawie, nie tylko na własnych podwórkach, ale w miejscu przyjaznym i ogólnodostępnym.

https://bit.ly/3p1qDFS

**Oko na śmieciarzy w Zakamyczu** projekt lokalny nr 29

Projekt zakłada zainstalowanie systemu fotopułapek w Zakamyczu, na terenach rekreacyjnych., w okolicy ul. Głogowiec. Jest to system kamer rejestrujących nielegalne wywozy śmieci, które są plagą w tym zielonym zakątku osiedla Zakamycze. Teren ten od dawna sprząta Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun", a stowarzyszenie Nasza Olszanica pomaga sprzątać to miejsce od 2 lat.

https://bit.ly/3wKZpG2

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony:  2021.05.29