2019.12.27. UWAGA ! NOWY PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 774 W OKOLICY BALIC i OLSZANICY.

Dodano 8.1.2020

 

Artykuł z dziennikpolski24.pl
http://bit.ly/367fNnK

"W 2020 roku tempa powinny nabrać prace związane udrażnianiem układu drogowego w rejonie lotniska w Balicach. W przyszłym roku władze województwa złożą wniosek o decyzję środowiskową potrzebną do rozpoczęcia budowy nowego przebiegu obecnej drogi wojewódzkiej 774. Ta ma zostać przeniesiona za obwodnicę Krakowa, bliżej miasta. Znamy trzy potencjalne warianty jej przebiegu".

Przedstawione warianty w większości obejmują tereny Miasta Krakowa, w tym tereny o najwyższych walorach przyrodniczych (m.in teren planowanego użytku ekologicznego).

Będziemy czynnie uczestniczyć w procedurze środowiskowej, bo nasuwa się nam wiele pytań związanych z tą inwestycja,

między innymi:

1. Czy są racjonalne, rzetelne argumenty, aby ta droga powstała ?
2. Co zyskają / co stracą mieszkańcy tej części Krakowa przy realizacji tej inwestycji ?
3. Jakie są planowane parametry tej drogi i jak one wpłyną na środowisko (zajęcie m.in terenów o największych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, hałas, emisja zanieczyszczeń ...)
4. Jakie będą rozwiązania minimalizujące ewentualne uciążliwości takiej inwestycji ?

Trzymamy rękę na pulsie 

UWAGI DO LOKALIZACJI D CMENTARZA DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY - POBIERZ PLIK I WYŚLIJ DO URZĘDU do 13 lipca 

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2020.07.09