2020.05.11. UWAGA ! CMENTARZ DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY

Dodano 4.7.2020

 

Nad tą inwestycją ciągle unosi się '"mgła" tajemnicy ...

Na nasze uwagi do raportu środowiskowego dot. cmentarza dla zwierząt przesłane w styczniu br - odpowiedział Uniwersytet Rolniczy...

Odpowiedzi są niepełne i stanowią jedynie subiektywną opinię inwestora, często niezgodne z prawdą, a nie konkretne, rzetelne dane.

Inwestor nie udostępnił nadal dokładnych informacji dotyczących przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej...

Nasz niepokój wzbudził też fakt, że planowane jest nadsypanie 0,7 ha cennych przyrodniczo łąk rajgrasowych dodatkową ziemią - w sumie może być zwiezionych około 1000 wywrotek dodatkowej ziemi. Zmieni się więc ukształtowanie terenu, jak również taki nasyp ziemny może mieć wpływ na oddziaływanie związane z okresami suszu i deszczami nawalnymi.

A tak przy okazji, to informujemy UR, że teren inwestycji jest w Olszanicy, a nie na Zakamyczu...

Dlatego złożyliśmy wniosek o udostępnienie wszystkich danych z inwentaryzacji, których inwestor nie ujawnił, jak również przeprowadzenie wizji terenowej, a także powołanie niezależnej komisji, która oceni zebrany materiał dowodowy.

W związku z tym podtrzymujemy, że taka dokumentacja środowiskowa, nie może stanowić podstawy do dalszego prowadzenia postępowania i jest niewystarczająca do wydania decyzji środowiskowej i należy ją ponownie skierować do istotnego uzupełnienia/korekty.

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2020.09.27