2018.10.24.UWAGA! TEMAT: CZY W OLSZANICY BĘDZIE PRZETWARZANA SKAŻONA ZIEMIA ? CIĄG DALSZY.. DZIENNIK POLSKI

Dodano 29.10.2018

 

"Sąd natomiast uznał, że wypowiedzi stowarzyszenia na temat inwestycji nie mogą być kwalifikowane jako informacje nieprawdziwe. Uznano, że treść wniosku złożonego w magistracie wskazuje, iż dotyczy zezwolenia na przetwarzanie odpadów w postaci gleby i ziemi zawierającej substancje ropopochodne, a zatem niewątpliwie odpady niebezpieczne w potocznym znaczeniu tego sformułowania".

https://dziennikpolski24.pl/obawiaja-sie-skazonej-ziemi-ktora-mialyby-byc-oczyszczana-w-olszanicy-sad-jest-po-ich-stronie/ar/13612530

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2019.04.03