2020.07.04. UWAGA ! CMENTARZ DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY - WNIOSEK DO WYSŁANIA - INSTRUKCJA

Dodano 4.7.2020

 

19 czerwca 2020 roku Prezydent obwieścił o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

 

Prosimy o wsparcie i zgłaszanie uwag/wniosków w temacie lokalizacji cmentarza w Olszanicy na adres:

pisemnie: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków,

lub ustnie do protokołu: os. Zgody 2, pok. 502

lub e-mailem: ws.umk@um.krakow.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym

w terminie do 13 lipca 2020 roku.

 

Oto link do wniosku, który można wykorzystać .

Wzór wniosku dot. cmentarza dla zwierząt w Olszanicy

 

A to uwagi Stowarzyszenia Nasza Olszanica w wersji rozszerzonej, które można też wykorzystać

Uwagi Stowarzyszenia Nasza Olszanica dot. cmentarza dla zwierząt w Olszanicy

 

 

Nad tą inwestycją nadal unosi się '"mgła" tajemnicy ...

Nasz wniosek o udostępnienie wszystkich danych z inwentaryzacji, jak również przeprowadzenie wizji terenowej, a także powołanie niezależnej komisji, która oceni zebrany materiał dowodowy - pozostaje do dzisiaj nierozpatrzony !

Nasz niepokój wzbudził też fakt, że teraz planowane jest nadsypanie prawie hektara cennych przyrodniczo łąk rajgrasowych dodatkową ziemią - w sumie może być zwiezionych około 1000 wywrotek dodatkowej ziemi. Zmieni się więc ukształtowanie terenu, jak również taki nasyp ziemny może mieć wpływ na oddziaływanie związane z okresami suszu i deszczami nawalnymi - co sam potwierdza inwestor (Uniwersytet Rolniczy).

W związku z tym podtrzymujemy, że taka dokumentacja środowiskowa, nie może stanowić podstawy do dalszego prowadzenia postępowania i jest niewystarczająca do wydania decyzji środowiskowej i należy ją ponownie skierować do istotnego uzupełnienia/korekty.

Wydział Kształtowania Środowiska już chce zakończyć procedurę środowiskową dla cmentarza na bagnie (która trwa już prawie 5 lat) - obwieszczając możliwość wniesienia uwag i wniosków tuż przed wakacjami ...

Taki już jest zwyczaj prezydenta i podlegającemu mu UMK, że mieszkańcy mogą się wypowiedzieć w ważnych sprawach, konsultować - w czasie kiedy mają na głowie inne obowiązki, albo są na wakacjach....

Dlatego my pilnujemy tych spraw i terminów.

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2020.12.28.