2018.11.21. UWAGA! TEMAT: CMENTARZ DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY Wracamy do tematu złożonej w sierpniu 2018 petycji

Dodano 24.11.2018

 

Wracamy do tematu złożonej w sierpniu 2018 petycji, podpisanej przez ponad 220 mieszkańców, w sprawie zmiany lokalizacji cmentarza dla zwierząt oraz ustanowienia użytku ekologicznego, chroniącego działki nr 120/1 i 120/2 (na której UR planuje cmentarz).

Rada Miasta podjęła uchwałę nr CXV/3057/18 w dniu 7.11.2018, w której nie uwzględniła złożonej petycji. Jest jednak światełko w tunelu, ponieważ "Rada Miasta wyraziła wolę podjęcia przez Prezydenta Miasta Krakowa wszelkich dopuszczalnych prawem działań, mających na celu ochronę wskazanych działek przed skutkami ewentualnego zniszczenia tego obszaru (katastrofą ekologiczną)".

"Działki nr 120/1 i 120/2 obr. 53 z uwagi na położenie tych działek w pobliżu Potoku Olszanickiego, stanowiącego korytarz ekologiczny i trasę migracji zwierząt, konieczne jest zachowanie wysokich standardów przyrodniczych, w tym wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej".

Działamy dalej :-)
Ps. Technologia grzebania, którą funduje UR w tym miejscu taką katastrofą ekologiczną grozi !

 

 

 

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2019.04.03