2020.11.05. UWAGA ! CMENTARZ DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY! DECYZJA ŚRODOWISKOWA...

Dodano 28.12.2020

Pomimo, że forsowany przez UR i UMK cmentarz dla zwierząt w Olszanicy jest:

- niezgodny z dokumentami planistycznymi miasta Krakowa (studium i miejscowy plan zagospodarowania) - co potwierdził sam Prezydent Krakowa;

- w raporcie oddziaływania na środowisko pominięto szereg zagrożeń związanych z m.in budową nasypu na terenie podmokłej części terenu planowanej inwestycji, gdzie po opadach, utrzymuje się woda, a sam raport nie odpowiada wymogom prawa,

- procedura środowiskowa była prowadzona z naruszeniem przepisów prawa,

ten sam Prezydent Krakowa po 5 latach - WYDAŁ decyzję środowiskową...

Nie zważając na powyższe, a przede wszystkim na merytoryczne argumenty mieszkańców, wyrażane przez ten długi czas. Wydana decyzja środowiskowa jednak nie kończy sprawy!

Odwołanie od tej decyzji zostało złożone...

Mamy nadzieję, że ten dokument i procedura środowiskowa, popierane przez nieformalna grupę wsparcia tworzoną przez UR, UMK i RDOŚ - wreszcie zostaną obiektywnie ocenione przez organ wyższej instancji. Do tej pory nie było takiej możliwości...

Cały czas jest więc duża szansa, że obronimy ten teren. I to dzięki nieustannej mobilizacji i wsparciu mieszkańców - za co bardzo dziękujemy.

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2020.12.28.