2019.11.20. UWAGA ! TEMAT: GDZIE ZGŁASZAĆ PRZYPADKI łamania prawa w swoim otoczeniu w zakresie ochrony środowiska. ?

Dodano 4.12.2019

Rozpoczynamy dzisiaj cykl, w którym przedstawiamy, gdzie zgłaszać w Krakowie przypadki łamania prawa w swoim otoczeniu w zakresie ochrony środowiska.

 

1. Przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości:

- tel. (12) 61 61 200 lub poprzez formularz: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/

 

2. Nielegalny zrzut ścieków bytowych / przemysłowych do środowiska na terenie gminy Kraków:

- ścieki bytowe: Straż Miejska tel.: 986 - czynne całą dobę, e-mail: sekretariat.o2@strazmiejska.krakow.pl
- ścieki przemysłowe: WIOŚ Kraków tel.: (12) 422-48-95 w godz. 7-15, Straż Miejska tel.: 986 - czynne całą dobę; Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 987 lub (12) 39 21 300 - czynne całą dobę, email: czk@malopolska.uw.gov.pl

 

3. Wyrzucanie śmieci poza miejscami dla nich przeznaczonymi, dzikie wysypiska śmieci, nielegalna wycinka drzew:

Straż Miejska tel.: 986 - czynne całą dobę,
e-mail:sekretariat.o2@strazmiejska.krakow.pl

Dzikie wysypiska śmieci, nielegalna wycinka drzew:
zgłoszenie poprzez aplikację igeoportal.

 

4. Zanieczyszczanie terenu wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych w zestawach na terenie miasta Krakowa.:

- MPO Kraków, tel.: 12 646 23 61, e-mail: interwencje24h@mpo.krakow.pl

UWAGI DO LOKALIZACJI D CMENTARZA DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY - POBIERZ PLIK I WYŚLIJ DO URZĘDU do 13 lipca 

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2020.07.09