2020.12.07. UWAGA ! CMENTARZ DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY!

Dodano 28.12.2020

Dzisiaj odbyła się się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Olszanica”.

Na nasze pytanie: Czy na działkach nr 120/1 oraz 120/2 Uniwersytet Rolniczy będzie mógł zrealizować cmentarz dla zwierząt ?

Padła odpowiedź: "Miejscowy plan zagospodarowania Olszanica nie przewiduje nigdzie lokalizacji cmentarza dla zwierząt".

Oznacza to, że ewentualna realizacja tej inwestycji przez Uniwersytet Rolniczy przy ul. Powstania Styczniowego będzie niezgodna z prawem lokalnym !

Nasuwa się tu pytanie, czy podmioty, które od ponad 5 lat forsowały tą lokalizację, nie zważając na rzetelne i merytoryczne uwagi mieszkańców, wskazujące poważne mankamenty, jak również niezgodność tej inwestycji ze studium i projektowanym planem miejscowym - poniosą jakiekolwiek konsekwencje ?

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2020.12.28.