2020.12.28. UWAGA ! UWAGI DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPDOAROWANIA DLA OLSZANICY

Dodano 28.12.2020

 

Przypominamy o składaniu uwag do projektu planu zagospodarowania dla Olszanicy - tylko jeszcze dzisiaj tj. do dnia 28.12.2020 g.23.59

Ponieważ plan obejmuje obszary cenne przyrodniczo, przygotowaliśmy kilka uwag, których uwzględnienie umożliwi utrzymanie charakteru tych miejsc.

Tu są uwagi złożone przez

Nasza Olszanica

: http://bit.ly/2L1KUeI

Plan ten jest oczekiwanym dokumentem, który uporządkuje sprawy związane z zagospodarowaniem Olszanicy. Projekt przedstawiony przez UMK spełnia oczekiwania, jest zgodny ze studium. A co ważne uniemożliwia realizację cmentarza dla zwierząt w lokalizacji forsowanej przez UR i UMK.

E-maile z uwagami (z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, w tytule wiadomości wpisać "Uwagi do MPZP Olszanica") należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl do dzisiaj tj. 28.12.2020.

Uwagi można również za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Więcej informacji tu: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Informacje na temat planu (m.in mapa, tekst planu) są tu pod linkiem:

https://bit.ly/3gH4HLX

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2020.12.28.