2020.07.08. UWAGA ! CMENTARZ DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY. CMENTARZ NIEZGODNY ZE STUDIUM!

Dodano 9.7.2020

 

Prezydent w swoim zarządzeniu Nr 1479/2020 z dnia 29.06.2020 r. poinformował, że cmentarz dla zwierząt na działkach nr 120/1, 120/2 przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie Olszanicy ,

jest NIEZGODNY z ustaleniami Studium, które na działkach tych, jako główny kierunek zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wyznacza ZR – Tereny zieleni nieurządzonej. Stąd w projekcie planu Olszanica (który jest w trakcie tworzenia) wyznaczono na nich teren rolniczy (R.3) - BEZ możliwości realizacji cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt !

Wiemy o tym od 5 lat... Jednak póki trwają procedury - warto je obserwować !

Lokalizacje cmentarzy dla zwierząt zgodnie z obowiązującym Studium dopuszcza się jedynie w Terenach zieleni urządzonej – ZU w czterech jednostkach urbanistycznych – nr 54 (Opatkowice i Sidzina), 59 (Pleszów), 61 (Łuczanowice – Kościelniki) oraz 63 (Przylasek Rusiecki – Wolica).

To dlaczego postępowanie środowiskowe, prowadzone też przez Prezydenta trwa? Co zrobi inwestor cmentarza - Uniwersytet Rolniczy ?

A my, tak jak apelowaliśmy ostatnio, do 13 lipca prosimy o składanie wniosków/uwag do Wydziału Kształtowania Środowiska ws. lokalizacji cmentarza dla zwierząt w Olszanicy.

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2020.12.28.