2020.08.30. UWAGA ! CMENTARZ DLA ZWIERZĄT W OLSZANICY. PISMO DO JM REKTORA UR

Dodano 27.9.2020

 

Jeśli planowany cmentarz dla zwierząt w Olszanicy jest:

- niezgodny z dokumentami planistycznymi miasta Krakowa (studium i miejscowy plan zagospodarowania) - co potwierdził sam Prezydent Krakowa;

- w raporcie oddziaływania na środowisko pominięto szereg zagrożeń związanych z m.in budową nasypu na terenie podmokłej części terenu planowanej inwestycji, gdzie po opadach, utrzymuje się woda,

to uważamy, że cmentarz dla zwierząt, który jest tak oczekiwaną inwestycją od wielu lat przez mieszkańców Krakowa,

winien być zrealizowany w lokalizacji nie budzącej tyle wątpliwości, co w aktualnie forsowanej przez Uniwersytet Rolniczy od 5 lat.

A w tej, przy ul. Powstania Styczniowego - jest bez większych szans na realizację !

Dlatego skierowaliśmy pismo do JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego, w którym wnieśliśmy o złożenie formalnej rezygnacji Uniwersytetu Rolniczego z realizacji tej inwestycji w tym miejscu.

Przy okazji zapytaliśmy o koszty, jakie poniósł UR, forsując od 2015 wspólny pomysł z UMK cmentarza dla zwierząt,

w zagrażającej środowisku i ludziom lokalizacji.

Jak otrzymamy odpowiedź JM Rektora, damy znać

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony: 2020.12.28.