O nas

ZANIECZYSZCZENIE POTOKU OLSZANICKIEGO !

 

W Stowarzyszeniu Nasza Olszanica działamy m.in.: na rzecz:

1) ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju miasta
2) poprawy warunków bytowych mieszkańców, jakości przestrzeni publicznej, oraz stanu infrastruktury komunalnej krakowskiego osiedla Olszanica i całego Krakowa oraz okolicznych gmin i wspieranie inicjatyw społecznych w powyższych dziedzinach.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców naszej okolicy i Krakowa, ludzi życzliwie kibicujących naszym działaniom, zarówno obecnych, jak i przyszłych członków stowarzyszenia o wsparcie naszych działań.

Niezbędna jest dalsza pomoc prawna: jeżeli ktoś może jej udzielić prosimy o kontakt bezpośredni. Nie ukrywamy, że chodzi także o finansowe wspieranie naszych działań, które zaplanowane zostały jako długoterminowe i mają na celu nie tylko skuteczne zablokowanie budowy cmentarza dla zwierząt, ale przede wszystkim zabezpieczenie przyszłości tego terenu tak, aby już nigdy więcej nikt nie mógł pozbawić mieszkańców Krakowa ostatniego skrawka zieleni oddzielającej miasto od niekorzystnego oddziaływania uciążliwego sąsiedztwa (obwodnica autostradowa, baza paliw płynnych Orlen, lotnisko, przygotowywane przemysłowe inwestycje na terenach zielonych w Olszanicy).

W maju 2018 nasze dwuletnie starania o utworzenie użytku ekologicznego Łąki Olszanickie na działkach miejskich, gdzie planowane było śmieciowisko (którego budowę udało się nam zablokować),  przyniosły ogromy sukces. Oto 23.05.2018 roku Rada Miasta Krakowa jednogłośnie powołała ten użytek !

Zapraszamy wszystkich sympatyków, ludzi dla których ważne są sprawy naszego osiedla, naszej dzielnicy i całego Krakowa do wstępowania do Stowarzyszenia "Nasza Olszanica". Deklarację członkowską oraz statut możecie Państwo pobrać na naszej stronie www.naszaolszanica.pl, w zakładce "Do pobrania".

Czekamy na Państwa pomysły i sugestie dotyczące spraw bieżących oraz tych, których powinniśmy się podjąć w przyszłości. Równocześnie informujemy, że składka członkowska za 2019 rok wynosi 5 PLN za miesiąc. Jest to kwota minimalna - członkowie mogą opłacać składki w większej wysokości.

Same składki będą przyjmowane dopiero po dokonaniu wpisu na listę członków Stowarzyszenia "Nasza Olszanica", a to odbywa się na podstawie uchwały zarządu.

Liczymy na szeroki odzew z Państwa strony w postaci czynnego członkostwa, pomocy prawnej, darowizn i wpłat celowych (na cele statutowe) oraz poszukiwania sponsorów. Od efektywności tych działań będzie zależała skuteczność z jaką będzie można blokować niekorzystne inwestycje w naszej okolicy dziś i jutro.

Numer KRS: 0000622425 NIP: 6772404456 REGON: 364705715

Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony:  2021.05.29