Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki użytkownik wyraził zgodę.

Prosimy pamiętać, że ma Pani/Pan prawo w każdej chwili do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych.

Zapewniamy, że nasze stowarzyszenie przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Państwa dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że  operatorem strony internetowej oraz administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Nasza Olszanica", ul. Szaserów 15, 30-298 Kraków (NIP: 6772404456), dane kontaktowe jak powyżej, adres e-mail: naszaolszanica@gmail.com

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym naszaolszanica@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

- w celu dodania Pani/Pana na Listę Członków Stowarzyszenia,

- w celu przesyłania  informacji  z wydarzeń związanych z działalnością Stowarzyszenia Nasza Olszanica.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zostanie członkiem Stowarzyszenia Nasza Olszanica.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej

Każdy z Państwa ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Stowarzyszenie "Nasza Olszanica" Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony:  2021.05.29