UWAGA ! TEMAT UŻYTEK EKOLOGICZNY ŁĄKI OLSZANICKIE


http://lovekrakow.pl/…/zamiast-smieciowiska-cenne-ekologicz…


Zachęcamy do podpisania petycji w tej sprawie:

http://www.petycjeonline.com/utworzenie_uytku_ekologicznego…

Prezentujemy stanowiska, które otrzymaliśmy w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Łąki Olszanickie:

 

1. Komisji ds. Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska - Uchwała nr Uchwała nr 21/2016 z dnia 21.09.2016:

https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAcUdXNS04aVg1Ujg

 

2. Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody:

https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAT3dJT0NDNloyYkE

 

Dziękujemy obu tym szacownym Instytucjom za poparcie naszego wniosku o utworzenie użytku ekologicznego Łąki Olszanickie, na działkach, na których planowane było śmieciowisko ...

 

Oba dokumenty popierające utworzenie użytku ekologicznego w Olszanicy, na działkach miejskich, przy ul. Powstania Styczniowego, zostały przekazane do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz Radnych Miasta Krakowa. To właśnie Rada Miasta jest organem, który może użytek ekologiczny powołać.

Aktualności

02.02.2018

UWAGA ! TEMAT UŻYTEK EKOLOGICZNY ŁĄKI OLSZANICKIE - KONSULTACJE !

 

Dobra wiadomość ! Ruszyły konsultacje dotyczące utworzenia użytku ekologicznego Łąki Olszanickie !  Co ważne, proponowany do utworzenia obszar jest większy niż ten który proponowaliśmy jako stowarzyszenie do objęcia ochroną. Aktualnie obejmuje obszar 5,64 ha.

 

Przedmiotowy teren poddany został szczegółowym badaniom przyrodniczym którego wynikiem jest „Inwentaryzacja projektowanego użytku ekologicznego: „Łąki Olszanickie”.

Walory przyrodnicze terenu zostały udokumentowane w opracowaniu „ „Kierunki zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030, Aneks II”.

 

Teren użytku ekologicznego Łąki Olszanickie to teren miejski ! Nie obejmuje on żadnych działek prywatnych ! Obejmuje działki cenne przyrodniczo, na których UMK planował zrobić śmieciowisko. Stowarzyszenie Nasza Olszanica w sierpniu 2016 roku złożyło wniosek o jego utworzenie !

 

Utworzenie użytku ekologicznego Łąki Olszanickie - uchroni od zniszczenia ostatni zielony teren, oddzielający Olszanicę i inne tereny mieszkalne w naszej dzielnicy, od niekorzystnego oddziaływania bazy paliw, fabryki Dragon, obwodnicy autostradowej i innych inwestycji usługowych i przemysłowych planowanych na terenach zielonych w Olszanicy !

 

Zachęcamy organizacje do składania formularzy konsultacyjnych i poparcia!

Szczegóły:  http://krakow.pl/aktualnosci/217307,29,komunikat,chcesz_zachowac_ekosystem_lakowy__wez_udzial_w_konsultacjach.html

 

Formularz konsultacji, mapka, uzasadnienie, projekt uchwały RMK są tutaj: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=94495

 

Konsultacje potrwają do 15 lutego. Do tego dnia należy dostarczyć wypełniony formularz na:

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl

• numer faksu 12 616 8891

• adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Więcej informacji na temat użytku ekologicznego Łąki Olszanickie, opinie oraz inwentaryzacja przyrodnicza, znajdują się tutaj: https://drive.google.com/open?id=1LQA5MbnN10NiwaQZhB17Ly9xmMiN7ByZ15.11.2017

Mamy dobre informacje.

Ostatnio - padły deklaracje ze strony urzędników Wydziału Kształtowania Środowiska, że Wydział będzie działał na rzecz utworzenia użytku ekologicznego Łąki Olszanickie!

Jednocześnie Dyrektor Wydziału Pani Ewa Olszowska-Dej - potwierdziła, że:
"w najbliższym czasie pod obrady Rady Miasta zostaną przedstawione projekty uchwał ustanawiających 4 nowe użytki ekologiczne, m.in:
„Łąki Olszanickie” – etap przed konsultacjami społecznymi i uzgodnieniami.

Trzymamy za słowo, ale pilnujemy co się wydarzy ...

Będziemy na bieżąco informować !


P.S. Podkreślamy jeszcze raz, że teren użytku ekologicznego Łąki Olszanickie to teren miejski ! Nie obejmuje on żadnych działek prywatnych ! Obejmuje działki cenne przyrodniczo, na których UMK planował zrobić śmieciowisko.


19.10.2017

Wczoraj (tj.18.10) odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Jednym z tematów było utworzenie w Olszanicy, przy ul. Powstania Styczniowego, na działkach miejskich, tam gdzie planowane było śmieciowisko, użytku ekologicznego Łąki Olszanickie. 

Dzisiaj, w związku z tym ukazał się artykuł w Dzienniku Polskim. Zachęcamy do lektury !

https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAWVJNak1QZWFjMWM


03.09.2017

 

Liczymy na Państwa poparcie w sprawie utworzenia użytku ekologicznego Łąki Olszanickie, w miejscu gdzie miało być ŚMIECIOWISKO, zachowanie tego cennego przyrodniczo obszaru  i podpisanie PETYCJI !

 

Petycję oraz szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://www.petycjeonline.com/utworzenie_uytku_ekologicznego_ki_olszanickie_w_krakowie

 

Petycja będzie przekazana Radzie Miasta Krakowa, która będzie głosować w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Łąki Olszanickie”.

 

Prosimy o podpisywanie petycji.

 

Pomysł utworzenia użytku ekologicznego w Olszanicy, powstał w ramach działalności Stowarzyszenia Nasza Olszanica. Ekspertyza przyrodnicza, która posłużyła jako uzasadnienie wniosku o ustanowienie takiego użytku, została w całości sfinansowana ze składek członków Stowarzyszenia Nasza Olszanica, a wniosek złożony został do Rady Miasta Krakowa już w sierpniu 2016r.

 

Wniosek nasz uzyskał pozytywne opinie:

 

1. Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa (https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAM2dxbmFOeEprcWM)

2. Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska Krakowa,

3. Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody.

 

Więcej na ten temat: https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/posts/1813402508943078

 

 

Aktualnie trwa procedura jego utworzenia.

Będziemy informować na bieżąco o jej przebiegu.

 

Tak jak wcześniej informowaliśmy, w strategicznym dokumencie p.t. „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030” – przygotowywanym przez UMK Kraków,  teren proponowanego przez nasze Stowarzyszenie użytku ekologicznego – został znacząco powiększony

o ponad 5 ha i ma obejmować  dolinę Potoku Olszanickiego.

 

Utworzenie użytku ekologicznego - uchroni od zniszczenia  ostatni  zielony teren, oddzielający  Olszanicę i inne tereny mieszkalne w naszej dzielnicy, od niekorzystnego oddziaływania bazy paliw, fabryki Dragon,  obwodnicy autostradowej i innych inwestycji usługowych i przemysłowych planowanych na terenach zielonych w Olszanicy  !

Copyright Nazwa.pl
Ostatnia aktualizacja strony: 04.02.2018